มวยไทย ศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าเสือ

0
298
มวยไทย ศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าเสือ

มวยไทย” นับได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของไทยอย่างแท้จริง แถมยังคงเป็นศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ถูกนำมาใช้ป้องกันตัวได้แบบไทย ๆ นับได้ว่าเป็นมรดกและภูมิปัญญาของไทยจากบรรพชน ที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยทางกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับภาคเอกชนที่ได้มีการดำเนินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยพร้อมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยรวมแล้วได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้มีการผลักดันให้ริเริ่มสถาปนาวันมวยไทยขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการพิจารณาในส่วนของข้อเสนอต่าง ๆ กันอย่างรอบคอบ และในที่สุดก็ได้มีการเห็นชอบโดยทั่วกันว่า ให้ใช้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ให้เป็นวันมวยไทย เนื่องจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ถือได้ว่าเป็นวันขึ้นเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ ซึ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาทางด้านมวยไทย โดยเป็นที่ประจักษ์ดังนี้

– สมเด็จพระเจ้าเสือ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ที่ได้เสด็จออกไปทำการชกมวยกับเหล่าสามัญชนโดยไม่ถือตัว
– สมเด็จพระเจ้าเสือ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีความสามารถทางด้านมวยไทยเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทย พร้อมทั้งไม้กลมวยไทยให้กลายเป็นต้นแบบหรือต้นฉบับเฉพาะของพระองค์เอง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” อีกทั้งยังคงมีการถ่ายทอดเพื่อเป็นตำรามวยไทย เอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเลือกใช้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
– สมเด็จพระเจ้าเสือ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้มีการเลือกใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อปกป้องราชอาณาจักร เพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น

และด้วยเหตุนี้เอง ทางด้านคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติพร้อมทั้งเห็นชอบโดยทั่วกันว่า ให้กำหนดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี ให้เป็น “วันมวยไทย” ซึ่งในส่วนนี้คนไทยทุกคนต่างก็ล้วนทราบกันเป็นอย่างดี ว่าวันมวยไทยมีความสำคัญอย่างไร อีกทั้งยังคงเป็นวันที่คนไทยทุกคน จะสามารถรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าเสือ ผู้ทรงคิดค้นมวยไทยและเป็นผู้ที่เลือกใช้ศาสตร์และศิลป์มวยไทยเพื่อปกป้องชาติไทยของเรา ให้กลายเป็นชาติไทยที่สงบสุข ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ และนี่ก็คือเรื่องน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งของ “มวยไทย” ซึ่งคนไทยทุกคนควรตระหนักและควรให้ความสำคัญ อย่างน้อยมวยไทยก็คือมรดกภูมิปัญญาไทยจากบรรพชน ที่เราทุกคนควรยกย่องเชิดชู และควรให้ความสำคัญ คอยสืบทอดต่อ ๆ กันไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด<

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here